Rejestracja

Rejestracja na

Polsko-Niemiecką Konferencje Naukową z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

dn. 13 grudnia 2018 r. w Sali Senatu, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prosimy o rejestracje do dn. 11.12.2018 r., godz. 18:00

Uczestnik

Płeć:

Tytuł naukowy:

Imię*:

Nazwisko*:

Instytucja*:

E-Mail*:

Adres

Ulica*:

Kod pocztowy*:

Miasto*:

Kraj*:

Udział w tej konferencji jest bezpłatny i możliwy dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez organizatorów.