Program

Program Konferencji

„Prawa Człowieka Pomiędzy Państwem Narodowym a Globalizacją“

– Polsko-Niemieckie Perspektywy –

 Program do pobrania w wersji PDF

 

01.03.2012 – Pierwszy Dzień Konferencji
10:00-15:00    Przyjazd uczestników
15:00-16:00    Kawa i ciastka, posiłek
16:00-16:40    Otwarcie konferencji i powitanie

 • Dr Krzysztof Wojciechowski, Dyrektor Administracyjny Collegium Polonicum
 • Dr. Gunter Pleuger, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą
 • Prof. Dr. Ulrich Häde, Prodziekan Wydziału Prawa, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Przemysław Domagała, Departament Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski
 • Witold Gnauck, Dyrektor Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

16:40-16:50    Przedstawienie projektu – założenia

 • Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

16:50-18:20    1. Panel: Instytucjonalna ochrona praw podstawowych

 • Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, minister sprawiedliwości (w st. sp.)
 • Prof. dr hab. Pasquale Policastro, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Dr. Franz C. Mayer, LL.M. (Yale), Katedra Prawa Publicznego, Europejskiego, Międzynarodowego, Polityki- i Porównania Prawa, Uniwersytet Bielefeld
 • Prowadzi: Prof. Dr. Christoph Degenhart, Katedra Prawa Publicznego, Administracyjnego, Mediów, Uniwersytet Lipsk

18:20-19:00    Przerwa / przekąska
19:00-20:45    Program wieczorny: 

 • Koncert muzyczny, część I: Søren Gundermann, „Fortepianowe wedrówki graniczne“
 • Powitanie: Cornelia Pieper, Minister Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wolność, jako wartość – potrzeba jej ochrony; dyskusja z udziałem:

 • Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
 • Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
 • Dr Marek Prawda, Ambasador RP w Berlinie
 • Wolfgang Templin, aktywisty praw człowieka; kierownik warszawskiego biura Fundacji Bölla
 • Prowadzi: Dr. Gunter Pleuger, Prezydent Uniwersytetu Viadrina
 • Na zakończenie: Søren Gundermann, koncert muzyczny, część II, „Fortepianowe wedrowki graniczne“

21:00-23:00    Uroczysta kolacja: Villa Casino

 

02.03.2012 –  Drugi dzień konferencji
09:30-11:00    2. Panel: Globalizacja praw podstawowych

 • Prof. Dr. h.c. Siegfried Broß, sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (w st. sp.)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Henning Glaser, Założyciel i Dyrektor German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, Thammasat University Bangkok, Tajlandia

11:00-11:30    Przerwa kawowa
11:30-12:30    Dyskusja

Rozmowa z prelegentami drugiego panelu, dyskusję poprowadzi: Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski

12:30-13:30    Lunch
13:30-15:15    3. Panel: Wolność i bezpieczeństwo

 • Wojciech Hermelinski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer, sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Dr. Heinrich-Amadeus Wolff, Katedra Prawa Publicznego, głównie Prawa Państwowego i Historii Konstytucji, Uniwersytet Viadrina
 • Prowadzący: Prof. Dr. Helmut Siekmann, Uniwersytet Frankfurt nad Menem

15:15-15:45    Przerwa
15:45-17:15    Uroczyste przemówienia

Znaczenie polskiego i niemieckiego sądownictwa konstytucyjnego w Unii Europejskiej

 • Prof. Dr. Jutta Limbach, sędzia i prezydent Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (st. sp.).
 • Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier, LMU Monachium, sędzia i wiceprezydent Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (st. sp.)
 • Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagielloński, sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego (w st. sp.)

17:15-17:25    Słowo na zakończenie
17:25-18:00    Poczęstunek / odjazd uczestników
18:00    Koniec konferencji