Program

13.12.2018 r, Sala Senatu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

10:30-11:00 | Rejestracja

11:00-11:30 | Powitanie i otwarcie

Prof. Dr. Julia von Blumenthal | Prezydent | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

prof. dr hab. Tadeusz Wallas | Prorektor | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Dr. Carmen Thiele | Proziekan | Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego  Viadrina

prof. em. dr hab. Mirosław Wyrzykowski | Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Witold Gnauck | Dyrektor Zarządzający | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

11:30-13:00 | Panel dyskusyjny | 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: jak użyteczny jest międzynarodowy system ochrony praw człowieka w czasach digitalizacji i globalizacji?

Prof. Dr. Beate Rudolf | Dyrektor Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka | Przewodnicząca Sojuszu Krajowego Globalnych Instytucji Praw Człowieka

prof. dr hab. Roman Wieruszewski |  Kierownik Katedry  Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka | Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Moderacja | Prof. Dr. Carmen Thiele | Profesura Prawa Wschodniego, Prawa Międzynarodowego i Prawa Porównawczego | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

13:00-13:45 | Przerwa i poczęstunek

13:45-15:15 | Panel z prelekcjami | Aktualne wyzwania w kwestii ochrony praw człowieka dla krajowych sądów konstytucyjnych

Konstytucjonalizm w Europie. Znaczenie praworządnościdla praw podstawowych  i praw człowieka.

Prof. Dr. Susanne Baer | Sędzia Niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego | Katedra Prawa Publicznego i Gender Studies | Uniwersytet Humbolta w Berlinie

Ideał i rzeczywistość – refleksje znad Wisły w 70. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

prof. dr hab. Marek Zubik | Sędzia Trybunały Konstytucyjnego | Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego | Uniwersytet Warszawski

Moderacja | prof. em. dr hab. Mirosław Wyrzykowski | Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

15:15-15:30 |  Przerwa

15:3016:45 | Panel z prelekcjami | Rola przedsiębiorstw w ochronie praw człowieka w zglobalizowanym świecie

Związanie prawami podstawowymi i ochrona praw podstawowych przez przedsiębiorstwa w prawie niemieckim i europejskim

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dirk Ehlers | Wydział Prawa | Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster

Prawa człowiekaPrzedsiębiorcaPaństwo: wzajemne relacje

dr hab. Maciej Bernatt | Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego| Uniwersytet Warszawski

Moderacja | Prof. Dr. Stefan Haack | Katedra Prawa Publicznego | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

16:45-17:00 | Przerwa

17:00-18:15 | Panel z prelekcjami | Prawa człowieka, demokracja i digitalizacja w zglobalizowanym świecie

Prawo do demokracji i odpowiedzialność państwa w zdygiitalizowanym społeczeństwie sieciowym

Prof. Dr. Jürgen Neyer | Profesura Polityki Europejskiej i Międzynarodowej | Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Głębokie struktury społeczne i polityczna teologia praw człowieka w dobie digitalizacji

Henning Glaser | Dyrektor | German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance| Thammasat University Bangkok

Moderacja | prof. dr Andrzej Wróbel | Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk | Sędzia Sądu Najwyższego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

18:15 | Zakończenie i kolacja