Uroczysty wykład, 09.12.19

„Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UniiEuropejskiej“

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się Uroczysty wykład sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE prof. dr. hab. dr. h.c. Marka Safjana z dyskusją panelową o stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej.

W dyskusji wezmą udział: Prof. Dr. Christoph Möllers (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan (sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), moderacja: Prof. Dr. Stefan Haack (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Agenda, Uroczysty wykład, 13.12.19, PDF