Osoby

W projekcie brały udział:

1. Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

     

Prof. Dr. Bartosz Makowicz (kierownik projektu)

2. Zakład Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski    

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

3. German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance

    

DAAD-Lecturer Henning Glaser, Principal Coordinator

4. Miejsce wykonania projektu: