Program, Uroczysty Wykład

Uroczysty Wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE  „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej“

09.12.2019, Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurcie nad Odrą
PROGRAM
Program, PDF

17.00-17.30 | Rejestracja

17.30-17.50 | Powitanie i otwarcie

prof. dr hab. Tadeusz Wallas | Prorektor | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. Dr. Carmen Thiele | Prodziekan | Wydział Prawa | Uniwersytet Europejski Viadrina

Prof. Dr. Jürgen Neyer | Pierwszy Zastępca Prezydent i Wiceprezydent ds. międzynarodowych oraz European New School (ENS) | Uniwersytet Europejski Viadrina

Thomas Guddat | Prezes | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów

Sascha Tamim Asfandiar, LL.M. | Wiceprezes | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników

Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego | Uniwersytet Europejski Viadrina

17:50-18:35 | Uroczysty wykład

Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan | Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Prezes i Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

18:35-19:35 | Dyskusja panelowa

Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan | Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Prezes i Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel |  Akademia Leona Koźmińskiego | Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M. |  Dyrektor Instytutu Europejskiego | Katedra Prawa Europejskiego, Prawa Międzynarodowego Publicznego i Publicznego | Uniwersytet Kraju Saary

Prof. Dr. Christoph Möllers, LL.M. |  Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Konstytucyjnego, i Filozofii Prawa | Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Moderacja: Prof. Dr. Stefan Haack | Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Państwowego | Uniwersytet Europejski Viadrina

O stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej – próba aktualnej oceny w perspektywie prawnoporównawczej

19:35 | Poczęstunek