Prelegenci, Uroczysty wykład

prof. dr hab. Tadeusz Wallas | Prorektor | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. Dr. Carmen Thiele | Prodziekan | Wydział Prawa | Uniwersytet Europejski Viadrina Viadrina

Prof. Dr. Jürgen Neyer | Pierwszy Zastępca Prezydent i Wiceprezydent ds. międzynarodowych oraz European New School (ENS) | Uniwersytet Europejski Viadrina

Thomas Guddat | Prezes | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów

Sascha Tamim Asfandiar, LL.M. | Wiceprezes | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników

Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego | Uniwersytet Europejski Viadrina

Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan | Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Prezes i Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan | Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Prezes i Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel |  Akademia Leona Koźmińskiego | Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M. |  Dyrektor Instytutu Europejskiego | Katedra Prawa Europejskiego, Prawa Międzynarodowego Publicznego i Publicznego | Uniwersytet Kraju Saary

Prof. Dr. Christoph Möllers, LL.M. |  Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Konstytucyjnego, i Filozofii Prawa | Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Prof. Dr. Stefan Haacki | Katedra Prawa Publicznego, w szczególności Prawa Państwowego | Uniwersytet Europejski Viadrina