Wsparcie

Projekt wspierany jest finansowo przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki:

Konferencja wspierana jest dodatkowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej:

Za wsparcie dziękujemy także:

Serdecznie dziękujemy za wsparcie także Interdyscyplinarnemu Centrum Studiów o Polsce, placówki Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:

Forschungsprojekt / projekt badawczy