Kontakt

Europa-Universität Viadrina
Collegium Polonicum
Katedra Polskiego Prawa Publicznego,
Europejskiego i Gospodarczego
ul. Kościuszki 1
PL 69-100 Słubice

 

Sekretariat:

CP 204

Tel.: + 48 61 8296785

Prof. Dr. Makowicz

Tel.: + 48 61 829 6867