Sprawozdanie, Uroczysty Wykład

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbył się Uroczysty Wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE Prof. dr hab. dr h.c. Marka Safjana na temat „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej“ wraz z dyskusją panelową na temat „O stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej – próba aktualnej oceny w perspektywie prawnoporównawczej“.

W dyskusji moderowanej przez Prof. Dr. Stefan Haack’a na temat: „O stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej – próba aktualnej oceny w perspektywie prawnoporównawczej“ uczestniczyli: Prof. Dr. Thomas Giegerich, Prof. Dr. Christoph Möllers, Prof. Dr. Marek Safjan, Prof. Dr. Andrzej Wróbel.

Uroczysty Wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE  „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej“ z z dyskusją panelową na temat "O stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej – próba aktualnej oceny w perspektywie prawnoporównawczej".
Uroczysty Wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej“ wraz z dyskusją panelową na temat „O stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej – próba aktualnej oceny w perspektywie prawnoporównawczej“.