Uroczysty wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE: „Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej“

Uroczysty wykład Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE prof. dr. hab. dr. h.c. Marka Safjana z dyskusją panelową o stanie zasady rządów prawa w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej.

9 grudnia 2019 r. 
Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurcie nad Odrą

Zgłoszenia do dn. 4.12.2019 r.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się drogą mailową przez adres:
ppl@europa-uni.de

W mailu prosimy o podanie następujących danych:
ew. stopień naukowy; imię; nazwisko; afiliacja; adres e-mail.

Dziękujemy!

Dalsze informacje odnośnie uroczystego wykładu, tj. program, prelegenci i wszelkie przydatne informacje, znajdą Państwo tutaj.

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się z możliwości spotkania z Państwem podczas tego wyjątkowego uroczystego wykładu!

Festvortrag des EuGH-Richters: „Das Rechtsstaatsprinzip in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union“

Festvortrag des EuGH-Richters  prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan mit anschließender Podiumsdiskussion zum Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Polen, Deutschland und der Europäischen Union.

9. Dezember 2019 
Logensaal der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Anmeldung bis zum 4.12.2019 

Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt per E-Mail über die Adresse:
ppl@europa-uni.de

Bitte geben Sie die folgenden Informationen in Ihrer E-Mail an:
evtl. akademischer Grad; Vorname; Nachname; Affiliation;
E-Mail-Adresse.

Vielen Dank!

Weitere Informationen zum Festvortrag, wie das Programm, die Referenten und sämtliche praktische Informationen, finden Sie hier.

Wir laden herzlich ein und freuen uns darauf, Sie bei diesem einzigartigen Festvortrag begrüßen zu dürfen!

Registration possible

On  13th December 2018 the German-Polish conference  Challenges to Human Rights in the Age of Digitization and Globalization will take place on the occasion of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. More information about the conference  can be found here.

We cordially invite you and look forward to welcoming you to this unique conference!