Koncepcja

 

Pierwsza konferencja pt. „Prawa podstawowe pomiędzy państwem narodowym a globalizacją” odbędzie się 1-2 marca 2012 r. nad polsko-niemiecką granicą w  Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja składać się będzie z czterech rund dyskusyjnych, podczas których rozważane będą pojedyncze prawa podstawowe. Referaty wygłaszać będą obecni i byli sędziowie konstytucyjni, jak również naukowcy z Polski oraz z Niemiec.

1. Panel: Trybunały konstytucyjne jako strażnicy praw podstawowych w Polsce i w Niemczech
Pierwszy panel zajmie się przedstawieniem trybunałów konstytucyjnych w Polsce i w Niemczech jako „strażników“ praw podstawowych. Dyskusji poddane zostaną różnice kompetencyjne w obrębie ochrony praw podstawowych. Szczególny nacisk kładziony będzie na wykazanie wkładu orzecznictwa w rozwój i rozbudowę owej ochrony.
Program wieczorny Ujęcie historyczno-politologiczne: Wolność, jako wartość – potrzeba jej ochrony – wpływ historycznie ukształtowanych doświadczeń na strukturę sądowo-konstytucyjnej ochrony praw podstawowych.
2. Panel: Globalizacja formalno-sądowej ochrony praw podstawowych
Globalne upowszechnienie (konstytucyjno-) sądowej ochrony praw podstawowych powoduje, że od wieków rodzą się pytania dotyczące materialnego, instytucjonalnego i technicznego zapewnienia odpowiednich warunków dokonania „transferu” idei prawnych. Zwrócona zostanie uwaga na wyjątkowość nacjonalnych rozwiązań. Wszystko to będzie przedmiotem dyskusji podczas drugiego panelu.
3. Panel: Aktualne pytania w dziedzinie praw podstawowych na obszarze spięć pomiędzy wolnościami a bezpieczeństwem.
W 4 Panelu wykazane zostaną klasyczne napięcia między bezpieczeństwem a wolnością – dopełnieniem czego będzie przedstawienie tego problemu w konstytucyjno-porównawczym kontekście. Polska i Niemcy w obliczu obecnych zagrożeń wybrały odrębne drogi w politykach wewnętrznych i zewnętrznych. Rodzi to wiele interesujących pytań, skierowanych do trybunałów konstytucyjnych i przedstawicieli doktryny.

Wykład kończący: Znaczenie polskiego i niemieckiego sądu konstytucyjnego w Unii Europejskiej (prof. A. Zoll oraz prof. Papier).